Barnperspektiv

Just har vi en 6-åring hemma som har mycket tankar om allt och inget. Kroppen och huvudet börjar bli stort och många frågor och orosmoment kommer inifrån denna lilla kropp. 

Han ska sluta på förskolan och början i förskoleklass, vilket medför att tryggheten av förskolan, pedagogerna och kompisarna där försvinner.